ΑΡΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

greek-flag en-flag

Όροι παροχής υπηρεσιών

Καλώς ήρθατε στην Netshop Ioannina

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (από εδώ και στο εξής Υπηρεσίες). Οι Υπηρεσίες της Netshop Ioannina Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (από εδώ και στο εξής Netshop Ioannina) παρέχονται από την διεύθυνση Αρχ.Μακαρίου 76 στα Ιωάννινα με ΤΚ45221.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα netshopioannina.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της Netshop Ioannina και των εκπροσώπων της, από εδώ και στο εξής Netshop Ioannina, και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της Netshop Ioannina, καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων νομιμοποιεί την Netshop Ioannina να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι πληροφορίες και τα γραφικά που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Netshop Ioannina απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναδημοσιευτούν, ή να αναπαραχθούν ολόκληρα ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια της Netshop Ioannina. Στην ιστοσελίδα netshopioannina.gr περιλαμβάνεται υλικό, Trademarks, Service Marks, Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην Netshop Ioannina και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων Κειμένων, Γραφικών, Εικόνων, Φωτογραφιών και Λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της Netshop Ioannina και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Προσφορά πλάνου και σύναψη συμφωνίας

 • Παρουσιάζουμε και προτείνουμε προσφορές οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και είναι προαιρετικές.
 • Η Εταιρεία αναλαμβάνει να υλοποιήσει για εσάς τα περιεχόμενα και να σας προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στο “Πλάνο Πρότασης” (από εδώ και στο εξής project) το οποίο σας παρουσιάζει πριν την έναρξη των υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που βρίσκεται μέσα στο project και γίνεται δεσμευτικό για τον πελάτη με την δήλωση αποδοχής και την έγγραφη επιβεβαίωση εντολής. Σε περίπτωση που δεν διατίθεται έγγραφη επιβεβαίωση εντολής, οι παροχές καθορίζονται από την προσφορά μας. Αν κατά την διάρκεια της δημιουργίας του project, αυξηθούν οι απαιτήσεις του project, τότε είναι πιθανόν να αυξηθεί και το όριο του χρονοδιαγράμματος.
 • Η προσφορά πλάνου γίνεται δεσμευτική με την έγγραφη και προφορική αποδοχή του πελάτη και διέπονται από τους όρους χρήσης.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο πλάνο προσφοράς καθορίζονται από την έγγραφη περιγραφή υπηρεσιών. Η Netshop Ioannina διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της προς τον πελάτη, όταν ο πελάτης δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη Netshop Ioannina.

Προωθητικές ενέργειες

Η Netshop Ioannina πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες με σκοπό και στόχο την ανάδειξη του πελάτη, των προϊόντων του σε ευρύ κοινό και την αύξηση της επισκεψιμότητας στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο ή τόπους του πελάτη αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες για την πώληση του τελικού προϊόντος του πελάτη, ανάλογα με την οικονομική επένδυση στις προωθητικές ενέργειες. Δεν εγγυάται ούτε προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών αλλά την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Κατοχύρωση-Ανανέωση ονομάτων χώρου και μίσθωση δικτυακού χώρου-Ιστοφιλοξενία

H Netshop Ioannina, μέσω του δικτυακού τόπου netshopioannina.gr, διαθέτει χώρο στον σκληρό δίσκο αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών, οι οποίοι διανέμουν στο INTERNET το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή εταιρειών και μέσω αυτής δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της.

 • Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρεία, εικονικό διακομιστή για τους δικούς του σκοπούς.
 • Η Netshop Ioannina δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι πελάτες της στις ιστοσελίδες τους και στον δικτυακό χώρο που έχουν μισθώσει από τη Netshop Ioannina για αυτό το λόγο.
 • Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει είτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την Κατασκευή, Συντήρηση, Διαχείριση, Ανανέωση και Διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά.
 • Η Netshop Ioannina γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του εικονικού διακομιστή server του και του Πίνακα Ελέγχου του.
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού στον server στην Netshop Ioannina, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Netshop Ioannina να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά καλή τη θέληση και κατ’ εξαίρεση να του παράσχει υποστήριξη.
 • Η Netshop Ioannina δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Ακόμη δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.
 • Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Netshop Ioannina δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.
 • Η Netshop Ioannina δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του εικονικού διακομιστή θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία η Netshop Ioannina δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Netshop Ioannina δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Netshop Ioannina σε έναν πελάτη για τον server, την ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό του κατάστημα, γίνεται μέσα από τον λογαριασμό του πελάτη ή από email τις ώρες και τις μέρες του ωραρίου της υποστήριξης. Οι όροι και ο τρόπος της παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, αναγράφονται αναλυτικά μέσα στα πακέτα υποστήριξης. Η Netshop Ioannina δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη στον server, στην ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα του πελάτη αν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Netshop Ioannina και του πελάτη.

Δεν παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη ή υποστήριξη από online συνομιλίες μέσω προγραμμάτων εκτός κι αν έχει υπάρξει ειδική σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσίας μεταξύ της Netshop Ioannina και του πελάτη. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Netshop Ioannina αν θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς σχετική συμφωνία. Η Netshop Ioannina δεν φέρει καμία τελική ευθύνη για την κατάσταση ενός server, ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Netshop Ioannina δεν φέρει επίσης απολύτως καμία ευθύνη ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σύμβαση παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης δεν είναι εγγύηση και η Netshop Ioannina δεν παρέχει εγγύηση για την επίλυση των προβλημάτων τεχνικής φύσης ή για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα ενός server, ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος.

Λογισμικό τρίτων

Η Netshop Ioannina παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας και κατασκευής ιστοσελίδας που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Netshop Ioannina. Οι πελάτες της Netshop Ioannina δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Netshop Ioannina. Η Netshop Ioannina δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του netshopioannina.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Netshop Ioannina, και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της.

Διακοπή Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Netshop Ioannina δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνηθέντος ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Netshop Ioannina σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. H Netshop Ioannina διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες μας κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητες μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα. Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Netshop Ioannina θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αποδεχόμενοι τις οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες σε περίπτωση τυχόν ψευδούς δήλωσης τους. Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

 • Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης netshopioannina.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, ενώ η σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, εκφράζεται με τη χρήση του δικτυακού χώρου της Netshop Ioannina ή την υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.
 • Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται.